Connect

2005 Stokes Isle Apt. 896, Venaville 10010, USA

info@yourdomain.com


NYHET - Abonnement på tilleggstjenesterFramdrift har i de siste årene utført en rekke ekstratjenester for dere leietakere. Det har vært en glede å kunne bistå og hjelpe dere, både til uforutsette og løpende oppgaver. Vi registrer nå at flere leietakere benytter seg ofte av våre tilleggstjenester og det har kommet forespørsler om en fast avtale på tilleggstjenester.


For å imøtekomme dette ønsket, og for å gjøre det enklere for dere leietakere har vi satt sammen et gunstig pakke

– et månedsabonnement for de mest vanlige tilleggstjenester -


For deg som leietaker betyr det en gunstig pakkepris med en god avtale.

De abonnementstjenestene som avtales vil tidfestes med leietakeren og vil alltid blir prioritert, fremfor ikke-avtalte forespørsle


Bestill et abonnement

Abonnementsavtalen består av følgende


FAST OPPMØTE

Utfore faste oppgaver som mindre reparasjoner, skifte lyspare/lysror, händtering av spesialavfall etc.

NYTT ADGANGSKORT

Dekker inntil 30 nye adgangskort. Adgangskort til nye medarbeidere eller erstatte kort til medarbeidere som har vært uheldig ä tape sitt adgangskort.

ÅRLIG TILSTANDSRUNDE

Gjennomgang og planlegging av nodvendige vedlikeholdsarbeider som leietaker plikter a gjennomfore egne lokaler.


BRANNVERN internt

Bistand av internt brannvern-arbeid hos deg som leietaker. For eksempel gjennomfore vernerunde, bistä med nodvendig dokumentasjon og egenkontroll (alt fra romningsveier til nodlys).

VAKTUTTRYKNING

Inntil 2 uttrykninger per kalenderär. Dette dekker vekter, brannvesen og utrukkning av driftspersonell hos Framdrift as. Kontaktes via 24 timers bemannet vakttelefon.

BISTAND SAMARBEIDSPARTNERE

Vedombygning/vedlikeholdsarbeiderkan Framdrift as bista med innhenting av tilbud av leverandorer som benyttes av Fram.


Abonnementsprisen på avtalen vil variere ihht størrelse på lokalene og ønsket timeressurs.

Dersom det skulle være ytterligere behov for bistand eller flere oppmøter vil prisen
utover fast planlagt abonnementspris, faktureres det til en timepris på 540,- eks. mva. pr time.